Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Δήμος Περιστερίου :Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών


Ο Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με το Δήμο Χαϊδαρίου και συμμετέχοντας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΦΑΙΑ – Πρόγραμμα για την Απασχόληση των Νέων και των Γυναικών», ανακοινώνει τη νέα παράταση υποβολής αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ενάσσεται στη Δράση 7 : «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ), της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Kάτοικοι του Δήμου Περιστερίου, που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έως την Παρασκευή 07/11/2014:
  •         Είναι Άνεργοι (ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία),
  •         Είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
  •         Είναι Νέοι Επιστήμονες
Στόχος είναι η εργασιακή ένταξη των 74 ωφελουμένων (συνολικά και για τους δύο Δήμους) με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα μέσω της : α) σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων β) Σύστασης Νέων Επιχειρήσεων, γ) Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (3 μήνες), δ) Ένταξης σε άλλα προγράμματα και ε) Πρόσληψης σε Επιχειρήσεις της περιοχής.
Η παρέμβαση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
  •         Τεχνικά Επαγγέλματα          
  •         Πράσινα Επαγγέλματα   
  •         Τουριστικά Επαγγέλματα
  •         Επαγγέλματα Εμπορίου και Υπηρεσιών                    
  •         Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.
Πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών
Δημαρχείο Περιστερίου «Ξυλοτεχνία», Δημοσθένους 11 – 13 Περιστέρι, κτήριο Γ 2ος όροφος, Tμήμα Εφαρμογής Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, τηλ. 210 5779025.
Επίσης λεπτομέρειες καθώς και τα δικαιολογητικά για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.afaia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου